ŠKOLENIE

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

VITAJTE

Po absolvovaní vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" budete vedieť čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre výkon pracovných činností na elektrických zariadeniach. Dokážete používať správnu odbornú terminológiu a elektrotechnické normy STN a EN. Budete ovládať základné riešenia jednosmerných a striedavých elektrických obvodov. Spoznáte princíp činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, spôsob zhotovenia bezpečného rozvodu elektrickej energie. Zvládnete namerať základné elektrické veličiny a vyhodnotiť záver. Spoznáte zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrických zariadeniach. 

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3712/2021/36/1

Po absolvovaní školenia ste pripravený získať osvedčenie v zmysle §21 vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z.

Termíny školení

6.9.2024 Bratislava

25.10.2024 Bratislava

Priebeh školenia

- prezenčne každý druhý piatok a sobotu (9 týždňov)
- dištančne e-learningovým štúdiom

Miesto školenia

Tomášikova 33
821 01 Bratislava

Predbežná prihláška

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.