Elektrotechnické minimum

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3712/2021/36/1

Po absolvovaní vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" budete vedieť čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre výkon pracovných činností na elektrických zariadeniach. Dokážete používať správnu odbornú terminológiu a elektrotechnické normy STN a EN. Budete ovládať základné riešenia jednosmerných a striedavých elektrických obvodov. Spoznáte princíp činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, spôsob zhotovenia bezpečného rozvodu elektrickej energie. Zvládnete namerať základné elektrické veličiny a vyhodnotiť záver. Spoznáte zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrických zariadeniach.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti elektrotechnika.

Požadované vzdelanie:

- stredné odborné vzdelanie (výučný list)
- úplné stredné vzdelanie (maturita)
- úplné stredné vzdelanie (gymnázium)

Metódy vzdelávania:

- prednášky, diskusia a samostatná práca
- dištančné e-learningové štúdium
- odborný výcvik


Školenie prebieha:
  • prezenčne každý druhý piatok a sobota od 8:00 do 16:00 (spolu 18 vyučovacích dní)
  • dištančne e-learningovým štúdiom

Osnova školenia:
  • Základy elektrotechniky - 90 hodín
  • Elektrotechnické materiály - 30 hodín
  • Technické kreslenie - 50 hodín
  • Elektrotechnické stroje a prístroje - 80 hodín
  • Automatizácia - 40 hodín
  • Zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach - 50 hodín
  • Kladenie elektrických vedení - 30 hodín
  • Odborný výcvik - 30 hodín

Predbežná prihláška

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.